የክልል መንግስታት ግንኙነት

ፌዴራሊዝም በዓለማችን ካሉ የመንግስታት አወቃቀር ዓይነቶች አንዱ ሲሆን ስልጣን በሁለት ወይም ከሁለት በላይ ህገ-መንግስታዊ እውቅና ባላቸው መንግስታት (በፌደራል መንግስትና በክልሎች አንዳንዴም ወረዳዎች ጭምር) የሚከፋፈልበት ስርዓት ነው፡፡ በፌዴራላዊ የመንግስት አወቃቀር የሚመሰረቱት መንግስታት ቀጥታ ለመረጣቸው ህዝብ ተጠሪ ናቸው፡፡ ይህ ማለት ደግሞ የራስ አስተዳደርና የጋራ አስተዳደር (Self-Rule and Shared-Rule) የመንግሥት አወቃቀርን ያጣመረ፣ የመንግሥታቱ ህልውና በቃልኪዳን የተመሰረተ፣ ለመንግስታቱ አንፃራዊ ነፃነት የሚሰጥና የሚጠብቅ፣ በአጋርነት ላይ የሚመራ ስርዓት ነው፡፡ አጋርነቱ በመካከላቸው ሊኖር የሚገባውን የሥልጣን ክፍፍልና ዝምድና የሚያነፀባርቅ/የሚወስን፣ አንዱ የሌላውን ታማኝነትና አብሮ የመኖር እሳቤን በማመን ላይ የተመሠረተ ነው፡፡ አንዱ የሌላውን ልዩ ታሪክ፣ ባህል፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት ወይም ልዩ ማንነቶችን….ወዘተ በማክበርና በእኩልነት በመጠበቅ ላይ የተመሠረተ መንግሥታዊ ሥርዓት ነው፡፡

 

 

click here to download IGR Necessary documents

 

IGR in Ethiopia

ANRS IGR DIRECTORATE

 
Content View Hits : 8064973

Comments

  • The fans of this game are invited to go to bingo s...
  • The fans of the game are invited to check out bing...
  • While those who are outside of America, they are n...
  • Hi, I do believe this is an excellent website. I s...
  • Blackjack is easily the most commonly played game ...

Latest News

Who is online

We have 22 guests online

Entertainment